Často kladené otázky
u

Aký je rozdiel medzi programom LuBan a Simplify 3D?

Simplify3D je softvér, ktorý generuje G-kód z 3D modelu, ktorý riadi 3D tlačiareň na tlač modelu. LuBan je softvér na spracovanie modelov, ktoré môžu byť 2D modelmi pre 3D tlač; môžu to byť aj 2D výkresy na rezanie laserom.
u

Aký je rozdiel medzi programom LuBan and Slicer (známy, ako 123DMake)?

LuBan a Slicer majú pár podobných metód, ako napríklad stohovacie a zámkové modely.

Pri každej z metód LuBan je možné zmeniť veľkosť modelu, ako je pracovný rozmer stroja. LuBan zabezpečuje, že všetky časti modelu sú generované v rámci dimenzie.

LuBan vytvára spoje a rezy, ktoré nie sú k dispozícii v aplikácii Slicer. Metóda prstového kĺbu (Mesh -> LuBan, Method Plate) je užitočná pri výrobe drevárskych výrobkov. Metóda modulu (Mesh -> LuBan, Method Module) je užitočná na vytváranie veľkých tlačených 3D objektov.

u

Ako začať s programomLuBan?

Dokumentáciu k programu LuBan si môžete stiahnuť zo zdielaného priečinka s názvom „Doc“. Názov súboru „LuBan Get started.pdf“.

u

Aký je rozdiel medzi programom LuBan a MeshMixer?

LuBan aj MeshMixer môžu spracovávať modely s triangular mesh vo formáte OBJ, PLY alebo STL. MeshMixer je softvérový nástroj na manuálne modelovanie. LuBan je automatický.

u

Existuje aj video tutoriál?

Samozrejme ! Nájdete ho na Našom Youtube kanale.

https://www.youtube.com/channel/UChbeOwTaHYc8sxpPFp6g-nA/videos.

Tvorcovia  LuBan

Prof. Lawrence Sass

Massachusetts Institute of Technology 77 Massachusetts Ave Cambridge, MA 02139